Gråspurvens udbredelse og antal på Færøerne set ud fra et metapopulations perspektiv

Translated title of the thesis: Distribution and number of the house sparrows on the Faroe Islands, investigated from a metapopulation perspective

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Der blev i 2002 foretaget en undersøgelse af gråspurvens antal og udbredelse på Færøerne. Dens historie, med henblik på koloniseringen, blev efterforsket i form af samtaler med lokalbefolkningen. Ved ringmærkning undersøgtes dertil gråspurvens rejsemønster i Tórshavn. Optællingerne viste, at 79 af landets ca. 120 bygder var beboede af gråspurve og den samlede bestand var på ca. 2.600 par. Størrelsen af bestanden i år blev sammenlignet med bestanden sidste år og der var ingen forskel. Resultaterne viste, at antal hus og vegetationskvalitet spillede en vigtig rolle i gråspurvens antal og udbredelse. De sydligere øer havde generelt større populationer end de nordlige. Den oprindelige kolonisation af gråspurve ser ud til at være foregået ud fra flere steder, d.v.s. at den færøske gråspurv kan have blandet afstamning. Ringmærkningerne viste, at den færøske gråspurv var ret aktiv og visse individer benyttede op til 2 km2 areal. En metapopulation består af flere populationer i en population. Gråspurvene på Færøerne lever op til forudsætningerne for metapopulationskonceptet idet, at populationerene er knyttede til hverandre via genudveksling, ekstinktion og rekolonisation.
Date of Award2002
Original languageDanish
SupervisorEyðfinn Magnussen (Supervisor) & Sven-Axel Bengtson (Supervisor)

Keywords

  • house sparrow
  • Passer domesticus

Cite this

'