Blåmuslinger som biomarkører: En undersøgelse af blåmuslingens (Mytilus edulis) egenskaber som biomarkører i det marine, kystnære miljø

Translated title of the thesis: Blue Mussels as biomarkers: An investigation of the charerteristics of blue mussels (Mytilus edulis) as biomarkers in the marine coastal environment

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Der er ingen tvivl om, at forurening i det marine, kystnære miljø er et voksende problem. Derfor er det af stor betydning at besidde redskaber til monitorering af dette miljø. Undersøgelser med muslinger (Mytillus edulis) i Thorshavns havn viser, at disse er yderst velegnede som biomarkører for TBT og PAH.
Muslinger blev sat ud i perioden 30/6 2006 til 4/9 2006 ved forskellige lokaliteter i Thorshavns havn. Der blev foretaget analyser af disse muslinger for PAH, PAH-metabolitter og TBT. Ud over disse analyser blev der også lavet forsøg med muslingenes overlevelsesevne, samt at der blev foretaget en lysosomal stabilitets analyse og en in situ optælling af døde muslinger efter eksponeringsperioden i det forurenede miljø. Nærværende undersøgelser viser, at analyser for PAH-metabolitter ikke er relevante, da man arbejder med muslinger, da muslingerne ikke metaboliserer PAH. Derimod viste forsøgerne med stor overensstemmelse, at jo højere TBT og PAH koncentrationerne er, jo højere er tallet på døde muslinger in situ, og jo mindre er overlevelsesevnen. På trods af, at forsøget med lysosomal stabilitet ikke gav noget resultat ses der ingen grund til at betragte metoden for uegnet i denne sammenhæng.
Date of Award2007
Original languageDanish
SupervisorEyðfinn Magnussen (Supervisor) & Maria Dam (Supervisor)

Cite this

'