Etniske minoritetskvinders medborgerskab i Danmark

Research output: Working paper

Abstract

Hvordan forholder foreningsaktive etniske minoritetskvinder fra overvejende muslimske lande sig
til deres muligheder for aktiv deltagelse og eventuel politisk indflydelse i det danske samfund?
Hvad forstår de ved begrebet medborgerskab? Og hvordan ser de deres egen rolle som
initiativtagere til eller frontløbere i forskellige frivillige foreninger i det danske samfund? Dette er
de empiriske hovedspørgsmål i det følgende. Denne artikel ligger både metodisk og tematisk i
forlængelse af Birte Siims bidrag til magtudredningen ’Medborgerskabets Udfordringer – etniske
minoritetskvinders politiske myndiggørelse’ fra 2003, hvori hun fokuserer på en række ’ildsjæle’
blandt etniske minoritetskvinder i Danmark2
. Ligesom hos Siim er fokus her på de etniske
minoritetskvinder, der er aktive i frivillige foreninger i det civile danske samfund; dog er der her
inddraget betydeligt flere foreninger, og samtidig er det geografiske fokus udvidet til at inkludere de
tre byer København, Århus og Aalborg. Teoretisk er artiklen en udforskning af hvorledes man kan
forstå og anvende medborgerskabsbegrebet, sammenholdt med enkelte aspekter fra litteraturen om
’social kapital’, samt visse pointer fra den feministiske akademiske litteratur i forhold til at kaste lys
over de empiriske spørgsmål i forbindelse med de interviewede kvinders medborgerskab og aktive
deltagelse i det danske samfund. Artiklen er baseret på samtaler med i alt 43 kvinder, heraf 34
foreningsaktive etniske minoritetskvinder, der tilsammen repræsenterer 28 forskellige foreninger.
Se endvidere dataoversigten side 33-34 samt fremstillingen nedenfor.
Original languageDanish
PublisherInstitut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Aalborg Universitet
Pages1-39
Number of pages39
Publication statusPublished - 2008

Keywords

  • medborgerskab
  • minoritetskvinder
  • deltagelse
  • citizenship
  • minority women
  • participation

Cite this